Što je istinska je vjera?

Istinska je vjera, naime, više nego divljenje i suglasnost. Istinska je vjera potpuno povjerenje.

Isus Krist nije plesač na žici, ne traži divljenje. Isus Krist želi da mi svoje povjerenje potpuno položimo u Njega i uđemo. Tko se potpuno prepusti Isusu nalazi se u Božjoj sigurnoj ruci. Kao što je trebalo ući u kolica da bismo prešli na drugu stranu, tako se moramo pouzdati u Isusa da bismo dosegli drugu stranu gdje je Bog. Isus se brine da tamo stigneš.

Želiš li ući prethodno davši Isusu potpuno povjerenje ili želiš i dalje pripadati ljudima koji mu se samo dive i časte ga? Samo onaj koji uđe naći će istinsku sigurnost u ovom vremenu bez orijentacije!

Za dalja pitanja rado stojimo na raspolaganju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *