Što kršćani vjeruju?

Što su kršćani? – – Kršćani su ljudi koji su u svom životu došli do točke gdje su svjesno odlučili živjeti s Bogom. Biti kršćanin znači spoznati da je potreban novi početak za život s Bogom. Biti kršćanin znači imati dnevno osobni …

O nama

Skupina smo mladih ljudi koji su jednom svojevoljno predali svoj život Isusu Kristu i od tada žive s Njim iz dana u dan na jedinstven način. Svoju životnu orijentaciju kao kršćani nalazimo u Bibliji za koju vjerujemo da je pisana objava Boga – …