U čemu je Dan Brown fulao?

1.) Niti u judaizmu, niti u Bibliji Božje ime nije “Jehova”. Danas svaki student teologije, još u prvom semestru studija, uči da je riječ o grešci u čitanju koja se pojavila u srednjem vijeku. Ime “JHWH” se najvjerojatnije izgovaralo Jahve. Riječ od 4 slova “JHWH” također nije složenica “muškog Jah” i predhebrejske riječi “Havah” koja znači Eva. U biblijskom prijevodu ta riječ glasi: Ja sam onaj koji jesam. Prema Bibliji, Bog nije ni muškog ni ženskog spola! Sasvim suprotno tome! Bog koji je stvorio muškarca i ženu je duh. Iv. 4,24: “Bog je Duh i koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i istini.”

2) Isusov život nije zapisalo 1000 učenika iz njegovog doba, jer on 1000 učenika nije niti imao.

3) Nije istina da je do Nikejskog koncila (325.god.n.Kr.) Isus smatran čovjekom. Već se u Novom Zavjetu govori o tome kako su ga štovali kao Boga (Ivan 1). Daljnje dokaze možemo naći u izvještajima crkvenih otaca koji su živjeli puno prije Konstantina.

4) “Rukopisi s Mrtvog mora” ne pripadaju najstarijim crkvenim dokumentima. Riječ je o židovskim tekstovima iz razdoblja od 3.-1st.pr.Kr. Prvi “Kumranski spisi” nisu pronađeni oko 1950.god., već 1947. U njima nema informacija o Isusu.

5) Nalazi iz Nag Hammadija nisu svici, već knjige. Dakle, imaju stranice papirusa koje su obostrano ispisane. One su čak najstarije očuvane knjige na svijetu.

6) Nije istina ni da je Vatikan spriječio izdavanje “Kumranskih spisa” ili tekstova iz Nag Hammadija. Svi tekstovi iz Kumrana i Nag Hammadija su danas objavljeni. Znanstveno izdanje “Kumranskih spisa” su čuvale prvo jordanska, a od 1967. izraelska nadležna institucija za čuvanje antikviteta. Vatikan s time nije imao nikakve veze.

7) Apokrifi nisu stariji od evanđelja Novog Zavjeta. U stvarnosti su gnostička evanđelja zapisana mnogo nakon Isusovog doba (neka čak i 200 godina kasnije). To nisu evanđelja u biblijskom smislu.

8) Isus i Marija Magdalena nisu sklopili brak. To je čista špekulacija. Ne postoji niti jedan dokaz u prilog tome.

9) Židovski rabbi nije nužno morao biti oženjen. Iz pisanih izvještaja suvremenika onoga doba poznato nam je kako je upravo u strogo pobožnim židovskim krugovima bilo jako puno neoženjenih muškaraca. Eseni su bili primjer toga.

10) Nije istina da novozavjetni tekstovi nisu postojali prije cara Konstantina. Upravo suprotno! Postoji veliki broj papirusa iz 2. i 3. st.n.Kr., tzv. Bodmer- i Chester-Beatty papirusi. Danas se nalaze u Cologny kod Ženeve (Bodmerijana) i u Dublinu (muzej Chester Beatty). U njima se nalaze veliki dijelovi Novog Zavjeta iz doba prije Konstantina. Nakon usporedbe papirusa s rukopisima iz doba cara Konstantina i onima nakon njega, pokazalo se da nije bilo nikakve cenzure za njegove vladavine. Sadržaj novozavjetne poruke – da je Isus umro na križu zbog naših grijeha – je u svim rukopisima isti!

11) Za vladavine Konstantina nije uništeno tisuće rukopisa. U stvarnosti su biblijski tekstovi uništavani u progonima kršćana, za vladavine njegova prethodnika Dioklecijana! Konstantin je, o trošku države, naručio 50 Biblija za vjerske zajednice, kako bi nadomjestio uništene. Codex Vaticanus odnosno Codex Sinaiticus su vjerojatno bili sastavni dio tih naručenih Biblija.

12) Kad su razapeli Krista, Marija Magdalena je bila u drugom stanju!? Čista izmišljotina!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *