Radna nesposobnost: Kada strah i depresija uništavaju egzistenciju

Prema jednom novinskom izvješću sve više zaposlenih odlazi u prijevremenu mirovinu zbog nekog psihičkog oboljenja. Prošle godine samo je u Njemačkoj gotovo 71.000 muškaraca i žena prihvatila umirovljenje zbog duševnih smetnji – dio njih očito prije nego su dostigli stvarnu starosnu granicu od 65 godina. Godine 2009. radilo se još uvijek o brojci od nekih 64.500 ljudi. Kod nas situacija nije drukčija.
Psihičke bolesti, kao depresija ili napadaj panike, u deset su se proteklih godina pretvorile u glavni uzrok (cca. 40% svih slučajeva) prisilnog, preuranjenog istupanja iz radno aktivnog života. Poteškoće vezane uz koštana i mišićna oboljenja tek su na drugom mjestu, a potom slijede kardiovaskularne bolesti.

Što Biblija govori o strahu

1. Strah zbog krivnje

Ps. 69,18 Ne sakrivaj lica pred slugom svojim; jer sam u stisci, usliši me brzo!

2. Strah zbog nevjere

Mk. 4,40 »Zašto se toliko strašite?«, reče Isus svojim učenicima. »Kako nemate vjere?«

3. Strah zbog neznanja ili nedovoljne zrelosti

Mt 25,25 Stoga se pobojah, odoh i sakrih tvoj talenat u zemlju. Evo ti što je tvoje.‹

4. Strah od ljudi

Ps. 49,6 Što da se bojim u danima nesreće kad me opkoli zloba izdajica …?

5. Strah od posljedica

Rim. 13,5 Zato se treba pokoravati vlasti ne samo zbog straha od kazne nego i radi savjesti.

6. Strah od krive nauke

2. Sol. 2,2 … da ne dopuštate da vas olako izbezumi i preplaši ni „objava“, ni govor, ni tobožnja naša poslanica, kao da je već tu Dan Gospodnji!
7. Strah od  glasina

Ps. 112,7 Žalosne se vijesti neće bojati, mirno je njegovo srce uzdajuć se u Jahvu.

Kakva nam se alternativa nudi u ophođenju sa strahom?

Protiv straha pomaže…

– znati da je Bog veći od ljudi i da je On pravedan.

Ps. 10:17,18 Počuj, o Jahve, čežnju siromašnih, okrijepi im srce, uho prikloni: da zaštitiš pravo ubogih i tlačenih, da straha više ne zadaje čovjek zemljani.

– znati da tamo gdje je „On“ (dakle sam Bog), ne moram više imati straha.

Ps. 34,5 Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.

– kad računaš na moć tvoga Gospodina.

Mt 8,26  „Malovjerni – reče im Isus – zašto se toliko strašite?“ Tada ustade, zapovjedi vjetrovima i moru, i nastade duboka tišina.

– znati da je to „On“

Iv. 6,20 A On im reče: »Ja sam. Ne bojte se!«

– znati da se tvoj položaj (Božjega djeteta) kod Boga nikada neće promijeniti.

Rim. 8,35 Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

– znati da me Bog ljubi savršenom ljubavi i da su sve posljedice krivnje već riješene!

1. Iv. 4,18 U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji, nije savršen u ljubavi.

Posljedica straha je divovska prepreka koja koči i dovodi do zastoja ako ju ne shvatimo ozbiljno i ne primijenimo biblijske alate da kroz vjeru preobrazimo ovaj imaginarni temeljni osjećaj! Čvrsto sam uvjeren da nam Bog nudi sva potrebna pomoćna sredstva da upravo ovo postignemo! Pritom želim dobru zabavu!holysheep.de/pure-angst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *