Kad bih bio đavao …

 • Poticao bih stav da se voli stvari, a da se iskorištava ljude– umjesto obrnuto.
 • Nagovorio bih sve države da se za svoje prihode oslone na igre na sreću.
 • Uvjerio bih ljude da karakter ne igra nikakvu ulogu kad se radi o kvaliteti rukovođenja.
 • Legalizirao bih ubijanje još nerođene djece.
 • Samoubojstvo bih učinio društveno prihvatljivim i izumio strojeve koji ga olakšavaju.
 • Učinio bih ljudski život što je moguće bezvrijednijim kako bi život životinja bio više cijenjen od života ljudi.
 • Proizveo bih takve droge koje bi privlačile mlade i umrtvile njihov duh, a sportašima bih dao da ih reklamiraju.
 • Kontrolirao bih medije kako bih mogao svako veče iskvariti duh svakog člana obitelji u moje svrhe.
 • Ustrijemio bih se na obitelj, kičmu svakog naroda.
 • Olakšao bih rastavu i učinio je prihvatljivom, gotovo modnim trendom. Kad se raspada obitelj, raspada se narod.
 • Tjerao bih ljude da svoje najpokvarenije fantazije prikažu na platnu ili na ekranu, i to bih nazvao „umjetnost“.
 • Uvjerio bih svijet da su ljudi rođeni kao homoseksualci i da njihov način života treba prihvatiti i diviti mu se.
 • Uvjerio bih ljude da što je “pravo” i “krivo” može definirati samo nekolicina onih koji su se sami za to opunomoćili i koji svoje programe označavaju kao politički korektne.
 • Uvjerio bih ljude da je crkva nebitna i prevladana, a da je Biblija za glupane.
 • Otupio bih duh kršćana i pustio ih da misle kako je molitva nebitna, a vjernost i poslušnost da su stvar slobodnog izbora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *