Heroin – 1. dio

Danas soulsaver započinje niz članaka o heroinu. Pritom ističemo više tema kao što su povijest heroina, politika prema drogama, statistike, djelovanje i problematika ovisnosti, kao i pojedini izvještaji konzumenata i bivših konzumenata. – – U …