Što će biti 2013.?

1. Bog će u 2013. godini dobre i zle jednakom mjerom obdariti nebeskim blagoslovom!

Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime, dani, noći nikad prestati neće. On čini da Njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednima i nepravednima. (Postanak 8:22; Matej 5:45b)

2.  Bog će u 2013. godini dozvoliti da se dogode katastrofe da bi Ga ljudi slušali! U Luki gl. 21 najavljeno je sljedeće: Lažni Kristi (8), ratovi i bune (9), potresi, glad, zarazne bolesti, strahovite pojave i veliki znakovi na nebu (11), progoni kršćana (12). Kad se to počne događati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje. (28)

3.  Bog se u 2013.godini neće promijeniti. Njegova sveta pravednost i Njegova spremnost da pokloni vječno spasenje, ostaju nepromijenjene!

Ipak Slava Izraelova ne laže i ne kaje se, jer nije čovjek da bi se kajao! Života mi moga – riječ je Jahve Gospoda – nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! (1. Samuelova 15:29 i Ezekiel 33:11)

4.  Isus neće niti u 2013. godini uskratiti oproštenje nijednoj osobi koja Mu se u jednostavnoj vjeri obrati molitvom za novi početak! 

Za Njega svjedoče svi proroci da po imenu Njegovu prima oproštenje grijeha svaki koji u Nj vjeruje. (Djela apostolska 10:43)

5.  Isus će i u 2013.godini obnoviti polomljene stvari koje Mu njegova djeca donose!

Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši. (Izaija 43:19)

  U Bibliji možeš potražiti ostala proroštva vidjelaca i proroka te ih primijeniti na sebe. Možeš uzeti Bibliju u ruke i ove godine cijelu ju pročitati. U njoj ćeš naći  različita i nevjerojatna obećanja i blagoslove za sebe. (Wolfgang Jung ccfg-neunkirchen.blogspot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *