Nova čovjekova sloboda bez Boga

Je li to sloboda za čovjeka da svi moramo vjerovati u teoriju evolucije ukoliko ne želimo da nas drže glupima?

Je li to sloboda da ne smijemo više razlikovati između dobra i zla jer su to navodno kategorije jednog prošlog vremena? Međutim, bez njih ne razumijemo više svijet.

Je li to sloboda kad se moramo podvrgnuti pravilima o rodnoj pripadnosti  prema kojima jedino smijemo odrediti našu spolnu orijentaciju i nakon odmaka od patrijarhata potpuno iznova oblikovati naše društvene odnose? Većina žena ipak žele postati majke.

Već se u školi djecu uči o seksualnoj slobodi, dok  seksualnu uzdržljivost nitko više ne zahtijeva pa su stoga kazneni zakoni protiv takvih prekršaja postroženi. Trebalo bi, međutim, djeci postaviti granice, a djeca te granice zapravo i mogu prihvatiti.

Čovjek ne daje više Bogu pristup u svijet stvoren po čovjeku.  Božje smo odredbe proglasili sredstvom  ugnjetavanja i odbacili ih. U zamjenu nismo dobili ništa bolje – naprotiv!

Sami sebi propisujemo način na koji postići sreću i one društvene uloge i stavove koje želimo uvažavati. Najvažnija od svega postaje politička korektnost. Sloboda pojedinca se na taj način ograničava u sve više područja života. Pretvaramo se u uniformne ljudske jedinke.

Sami sebe želimo postaviti u ulogu Boga, ali tako gubimo Božju sliku u sebi. Iza svega ostaju nevolje za koje smo sami krivi, jer naše se krivnje ne možemo osloboditi unatoč  svim nastojanjima.

Đavo trlja ruke.  Još mu je jednom uspjelo uvjeriti ljude da mogu biti kao Bog i da im ne treba živi odnos s Bogom. Opet smo palom anđelu dali povjerenje i postepeno primjećujemo kamo nas je to dovelo.

Iz ovog beznadnog svijeta kakvoga je čovjek stvorio možemo se istrgnuti ako obratimo pažnju na Boga i Njegovu poruku sadržanu u Bibliji, ako pogledamo prema Onome koji je po svojoj slobodnoj volji živio među nama i naše grijehe dok je visio na križu ponio na sebi i nadvladao ih uskrsnućem. Isus Krist je rekao: „Tko sluša moju riječ i vjeruje Onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.“ (Evanđelje po Ivanu, 5: 24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *