Ostali komentari
Novikomentar čitatelja
poslao/la: andreja
21. Srpanj 2010

Da, mislim da ste u pravu. Razmislit ću o tome što ste rekli i zahvaljujem se na odgovorima.